REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA KRZYSZTOFA POLAŃSKIEGO

Zapis na kurs tańca wiąże się z zapoznaniem i akceptacją punktów niniejszego regulaminu:

1.

Na kurs tańca prowadzony przez Szkołę Tańca K. Polańskiego mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby niepełnoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

2.

Zapisu na wybrane zajęcia można dokonać w sekretariacie Szkoły w Warszawie przy ul. Wilczej 19, telefonicznie, za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej szkoły lub poprzez wiadomości do strony szkoły na Facebooku: www.facebook.com/taniecpolanski/

3.

Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu płatności gotówką w sekretariacie Szkoły. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.k-polanski.com

4.

Liczba miejsc w grupach jest ograniczona, a o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zapisów i wpłat. Wpłat dokonujemy osobiście w recepcji Szkoły, ul. Wilcza 19 w Warszawie.

5.

Kursant może wykupić: pojedyncze zajęcia lub pakiet zajęć miesięcznych. Opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby.

6.

W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, Szkoła zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania Kursantów o zaistniałym fakcie.

7.

Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeśli liczba uczestników obecnych jest mniejsza niż 10 osób. W takim przypadku przybyłym na zajęcia Kursantom przysługuje zwrot kosztów za odwołane zajęcia lub możliwość odrobienia zajęć w innym terminie i grupie.

8.

Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości SMS lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym odbywają się zajęcia kursu tańca.

9.

Szkoła zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach: 1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż 10; 2. Zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej 10 potrzebnej do jego kontynuacji

10.

W przypadku rozwiązania grupy, Szkoła zwraca wpłacone opłaty za nieodbyte zajęcia. Umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca.

11.

Kursant ma możliwość zgłoszenia nieobecności nie później niż na 2 dni przed zajęciami - drogą mailową: info@k-polanski.com - W takim przypadku przysługuje mu zwrot kosztów za przyszłe zajęcia pomniejszone o podatek.

12.

W przypadku nieobecności Kursanta bez uprzedniego zgłoszenia nieobecności na 2 dni przed zajęciami, Szkoła nie dokonuje zwrotów opłat za opuszczone zajęcia.

13.

Szkoła nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Szkołę. Nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

14.

Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Szkoły, Szkoła nie odpowiada. Kursant zabiera je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku kradzieży Kursant powinien niezwłocznie zawiadomić recepcję o zaistniałej sytuacji. Sekretariat ma obowiązek wezwać policję.

15.

Kursant może wyrazić nieodpłatną i odrębną zgodę na utrwalenie jego wizerunku podczas zajęć oraz na umieszczenie zdjęć lub filmów zawierających zarejestrowany wizerunek w internecie na www.k-polanski.com lub w mediach społecznościowych na stronach Szkoły.

15.

Kursant może wyrazić nieodpłatną i odrębną zgodę na utrwalenie jego wizerunku podczas zajęć oraz na umieszczenie zdjęć lub filmów zawierających zarejestrowany wizerunek w internecie na www.k-polanski.com lub w mediach społecznościowych na stronach Szkoły.

16.

Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Szkołę, powstałe w wyniku jego działania.

17.

Przed wejściem na salę taneczną obowiązkowo zmieniamy obuwie.

18.

Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

19.

Na sali tanecznej obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów. Wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach.

20.

Na terenie Szkoły korzystanie z aparatów i kamer bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.

21.

Szkoła akceptuje karty Benefit Systems MultiSport Plus. Konkretne informacje dotyczące użytkowania rodzajów kart są zawarte na stronach danego partnera. Posiadacze kart opłacają zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.k-polanski.com 1. Dopłata do zajęć grupowych dla posiadaczy karty wynosi 15,00 zł od lekcji. Opłatę pobieramy z góry za miesiąc (cztery lekcje, 60zł) przed pierwszymi zajęciami. 3. W przypadku nie przyjścia na zajęcia bez uprzedniego powiadomienia sekretariatu Szkoły (2 dni przed zajęciami) z kaucji potrącana jest kwota 15 zł. Zgłaszanie nieobecności oraz możliwość odrabiania zajęć jest taka sama jak w przypadku standardowych zajęć. 4. Posiadacze karty mogą uczestniczyć na wyżej wymienionych zasadach tylko w jednym kursie dziennie. Drugi kurs w tym samym dniu opłacają pełnopłatnie wg obowiązującego cennika. Obowiązkowo muszą okazać kartę w sekretariacie Szkoły.

21.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

KOCHAMY TANIEC,
DLATEGO Z RADOŚCIĄ
UCZYMY TAŃCZYĆ

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0